Past events

[In Swedish] Seminarium: Periferin i centrum

Tisdagen den 6 juni, på Sveriges nationaldag, genomförs seminariet “Periferin i centrum” hos Teatermaskinen i Kulturreservatet. Seminariet leds av Mats Hyvönen och från Engaging Vulnerability medverkar även Sharon Rider.

Beskrivning av seminariet: Vad skulle visa sig om man tittade på periferin utanför centrums skugga, från en annan utsiktsplats än den vanliga? Om man till exempel granskade förhållandet mellan centrum och periferi utan antagandet om urbanitetens avgörande betydelse för landsbygdens kultur? Om man satte periferin i centrum och betraktade landsbygdens kultur, kunskap och livsformer på dess egna villkor, inte som brister utan som en resurs för framtiden? Utifrån dessa frågeställningar inbjuder vi till en seminariedag med forskarna Sharon Rider, Michael Gustavsson och under ledning av Mats Hyvönen. I centrum sätter vi kunskap och lärande och länkar frågeställningarna till Teatermaskinens satsning att bygga en ny sorts skola och projektet Reclaim the future. Vi diskuterar vilka kunskaper som krävs för att arbeta med konst och kultur i ett framtidsperspektiv. Och vi sammanför forskare, konstnärer, beslutsfattare till ett möte som sätter skapandet, det kritiska tänkandet och periferin i centrum.

Ladda ner inbjudan på Teatermaskinens hemsida.