Past events

[In Swedish] Det sårbara vi-et. Ett heldagsseminarium om tolerans och demokrati.

Att tolerans är en förutsättning för demokrati ifrågasätter vi knappast i dagens Sverige. Vi ser tolerans som en garant mot auktoritära och förtryckande styrelseskick. Men en förändrad arbetsmarknad, globalisering och teknologisk utveckling har bidragit till att öka de ekonomiska klyftorna och därmed också misstron mellan grupperingar och en polarisering mellan stad och land, infödda och nyanlända, världsmedborgare och kulturkonservativa. Med det följer diskussionen om relationen mellan individ och kollektiv i vår tid. Hur kan vi värna tolerans, ett öppet demokratiskt samhälle och samtidigt insistera på det vi tror är sant, rätt och gott?

Anmälan sker till mats.hyvonen@antro.uu.se

Tid och plats
Fredagen den 6 december, kl 10:15–16:00, Humanistiska Teatern, Uppsala universitet. För tillgänglighet, se: https://www.uu.se/om-uu/humanistiska-teatern/

Program
Ladda ner seminarieprogrammet här (i pdf-format): Det_sårbara_vi-et_program

Moderator
rider
Sharon Rider, professor i filosofi, Uppsala universitet; biträdande forskningsledare för ENGAGING VULNERABILITY.

Arrangörer i samverkan
• Forskningsprogrammet Engaging Vulneraibility
Teater SchahrazadNewmaninstitutet

Seminariet har sin bakgrund i Projekt Simone Weil, en scenkonstföreställning som spelades under hösten 2018 i Stockholm. Seminariet ”Det sårbara vi-et” syftar till att fördjupa de frågor som föreställningen väckte hos både publik och medverkande.

Dagen börjar med aktuell empirisk forskning om hur toleranta attityder genereras i diametralt olika samhälleliga och kulturella kontexter runtom i världen. Seminariet leder över till frågeställningar om hur individen kan förhålla sig till kollektivet.

Eftermiddagens teman och frågeställningar utgår bland annat från den franska tänkaren och aktivisten Simone Weil. ”Förnuftet är på förhand besegrat så snart uttrycket av en tanke föregås av det lilla ordet ’vi’ – antingen det uttalas eller underförstås. Och när förnuftet förmörkas råkar kärleken till det goda inom kort på villovägar” skrev Simone Weil i boken Att slå rot.

I upplysningsfilosofin är tanken om människans frihet central, men också respekten för att samtal och beslut skall baseras på rationalitet och kunnande, inte “tyckanden” och känslor. Hur tar en människa sig själv, sina idéer och handlingar på allvar när hon samtidigt ska behålla respekten för ”den andre”? Vad är individens ansvar?

PROGRAM

Förmiddag: “Tolerans och demokrati”

10:15-10:20
Välkommen!

10:20-10:30
Harald (2 )
Inledande musik av Harald Svensson

10:30-11:05
VILLKOR FÖR DEMOKRATIN OCH DET OFFENTLIGA SAMTALET—OM TOLERANS, RÄDSLOR OCH KONFORMISM
widmalm
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet, forskar om hur tolerans mellan människor kan stärkas och vidmakthållas och därmed också demokratin. Hur skapas ett klimat där den enskildes rätt att yttra sig och framföra åsikter – även sådana som vi djupt ogillar – respekteras?

11:05-11:20
Samtal

11:20-11:30
”THE BOOK OF SIR THOMAS MORE”
Maria_Stellan2
Monolog av William Shakespeare. Introduktion av dramaturgen Stellan Larsson. Skådespelare, Maria Ericson.

11:30-12:05
WEIL OM UPPMÄRKSAMHET OCH ARENDT OM TÄNKANDE—NÅGRA JÄMFÖRELSER
solin
Kim Solin, docent i filosofi, verksam vid Uppsala universitet, som bl.a. har skrivit Mathematics and Religion: On a Remark by Simone Weil. Han har också publicerat en understreckare i SvD med titeln: ”Den förlorade konsten att förlora sig i läsning”

12:05-12:20
Samtal

12.20-13.15
Lunchpaus

Eftermiddag:  ”Hav modet att använda ditt eget förstånd” (Immanuel Kant)

13:15-13.50
KONSTENS STYRKA I TIDER AV ROTLÖSHET
CZ
Christine Zyka, Vice rektor på Newmaninstitutet, disputerade 2013 vid Université Catholique de Lyon med avhandlingen L’art et le Beau. Simone Weil et l’esthétique.

13.50-14:05
Samtal

14:05-14:15
Andersson
PROJEKTIONER av konstnären Hans Anderssons bilder. Med musik och text.

14:15-14:35
Kaffe

14:35-15:10
OM SIMONE WEILS KRITIK AV RÄTTIGHETSBEGREPPETS FÖRETRÄDE I VÅR TANKETRADITION—EN ESSÄISTISK TEMATISERING
gtorrkulla00
Göran Torrkulla, filosof, Åbo Akademi, skribent och bildkonstnär, talar om förhållandet mellan filosofi, moral och politik.

15:10-15:25
Samtal

15:25-15:35
Kort paus

15:35-16:00
PANELSAMTAL med Kim Solin, Göran Torrkulla, Sten Widmalm och Christine Zyka.

Kväll: Filmvisning på Newmaninstitutet

17:30-18:45
An encounter with Simone Weil, dokumentär av Julia Haslett, filmvisning och samtal med Christine Zyka. Lokal: Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala.