Uncategorized

[In Swedish] Oumbärliga samtal för det öppna samhället

Den 30 september genomförs symposiet Oumbärliga samtal för det öppna samhället, kl 15:00-19:00, i  Brusewitzsalen, Uppsala. Symposiet handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad.

EV:s Sharon Rider medverkar i en paneldiskussion med författare från antologin Oumbärliga samtal (Daidalos, 2020).

För mer information och anmälan, se inbjudan (pdf): Inbjudan till symposium