Publications

[In Swedish] Utsatt eller insatt: plats, kunskap & kultur

Kan man tänka sig att det finns alternativa bildningsvägar och andra kulturella möjligheter utanför centrum som utgår från periferins egna resurser och som inte behöver värderas efter centrums normer? Kan centrum lära sig något av periferin? Eller är kulturen och den kritiska diskussionen reglerad av centristiska normer för vad som anses som värdefullt och korrekt?

Texterna i denna bok bygger på föreläsningar från en heldagskonferens i Skräppbo Skola i Riddarhyttan, Västmanland, den 5 juni 2019. Ett samarrangemang mellan Kulturreservatets Folkhögskola, Engaging Vulnerability och Sparbanksstiftelsen Nya.

Boken finns att ladda ner här: https://www.engagingvulnerability.se/wp-content/uploads/2020/06/Utsatt_eller_insatt_slutversion.pdf