Publications

Book release [In Swedish]: Den tveksamme bekännaren

Allt jag gjort under närmare 30 år som akademisk lärare, forskare och essäist kan beskrivas som ett slags “kulturepistemologi” – reflektioner över det mänskliga tänkandets villkor, dess begränsningar och möjligheter.

Häromdagen publicerade Sharon Rider Den tveksamme bekännaren och andra essäer (Gidlunds förlag), en bok som blickar tillbaka på de drygt 20 år som hon deltagit i den offentliga debatten och skrivit om olika ämnen för en bredare publik. I fokus för boken finns universitetet som vi känner det — dess forskningsprojekt och utbildningsprogram, dess interna organisation, dess mekanismer för finansiering med med mera — det vill säga den systematisering och institutionalisering av praktiker som visar vad en viss kultur värdesätter som vetenskap.

Läs mer om boken på förlagets hemsida: http://www.gidlunds.se/enbok.php?isbn=978-91-7844-439-7

Recensioner av boken

Hans Ruin i tidskriften SITE Zones: https://www.sitezones.net/reviews/sharon-rider

Merete Mazarella i SvD, “Tänka kritiskt är stort men självkritiskt större”: https://www.svd.se/tanka-kritiskt-ar-stort-men-sjalvkritiskt-storre?fbclid=IwAR1kYou4ubTy44BPkHREEyPFOxQEusnNaJy89ls7uwwog8gUP-xO0GtT8Ws (betalvägg)