Publications

[In Swedish] “Integration i ord och handling” – kapitel av Rikard Engblom i ny antologi

På fredag publiceras Polarisering och samexistens – kulturella förändringar i vår tid (Boréa Bokförlag, red. Zackariasson, Öhlander & Pripp). I antologin medverkar EV-doktoranden Rikard Engblom med kapitlet “Integration i ord och handling”. Boken, och Rikards bidrag, är redan nu fritt tillgänglig på följande sida: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1676874&dswid=-5739