Media

[In Swedish] Sharon Rider diskuterar universiteten i dagens utbildningssituation

Behövs universiteten i dagens utbildningssituation? Är de ändamålsenliga, eller lider de av trendkänslighet och politisering? Dessa frågor diskuterar Sharon Rider med Henrik Höjer i Axess TV: https://www.axess.se/tv/program.aspx?id=6067