Events

[In Swedish] Sharon Rider årets hedersföreläsare vid Forsskålssymposiet

Forsskålsymposiet 2021: “När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs”

Datum & tid: 25 november, kl. 13:15-16:00
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3, Uppsala
Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet

Årets hedersföreläsare är Sharon Rider, professor i logik och metafysik vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet. Hon håller föreläsningen på temat “När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs”.

Tvekan och osäkerhet är en förutsättning för kunskapssökande. Ett problem med dagens innovationspolitik (vilken inbegriper både utbildning och forskning) är att den vill maximera effektivitet på ett sådant sätt att det som utgör vetenskapens och den högre utbildningens grundvillkor—ovisshet och den tankeverksamhet som den ger upphov till—rationaliseras bort då den sänker ”produktiviteten”. Begreppet ”innovationssystem” blandar ihop olika värdesfärer, för att tala med Weber. Läs vidare här: https://www.uppsalaforum.uu.se/forsskal-symposium-/forsskalsymposiet-2021/