Publications

[In Swedish] När det universella exkluderar

Antalet asylsökande som undantas från flyktingkonventionens skydd ökar ständigt i Sverige. I det senaste numret av tidskriften Glänta tar sig EV:s Leyla Belle Drake tillsammans med Amin Parsa an fallet med den 69-årige afghanske mannen som nekats asyl på grund av misstankar om folkrättsbrott i Afghanistan under 80-talet, och finner en skärningspunkt mellan flyktingrätten och straffrätten. Är det i själva verket inkluderingen av de andra i en mänsklighet som styrs av universella principer som möjliggör deras exkludering från asylrätten? Artikelns slutkläm är att flyktinguteslutande med hänvisning till folkrättsbrott ”med en subtil gest omplacerar sårbarheten” från en grupp till en annan. Mer information om temanumret finns på följande sida: https://glanta.org/tidskrift/alla-nummer/?view=82