Media, Publications

[In Swedish] Mahmoud Keshavarz får pris för bästa avhandling

Mahmoud Keshavarz, en av EV:s postdoktorer, har tilldelats pris för 2016 års bästa avhandling  vid Malmö högskola. Prisutdelningen ägde rum den 20 oktober och motiveringen löd:

Keshavarz’ avhandling utforskar rådande mobilitets- och migrationspolitiska praktiker och uppmärksammar de sätt på vilka design och designhandlingar bidrar till att forma möjligheterna att förstå, tillgå och bebo världen. Avhandlingen angriper denna frågeställning genom ett särskilt fokus på asylsökande, flyktingar och papperslösa migranter och visar hur dessa påverkas av de materiella storheterna passet, lägret och gränsen. Avhandlingen tilldelas priset på grundval av sin teoretiska såväl som praktiska excellens, sin originalitet, elegans och samtidsrelevans.  Den uppvisar såväl bred som djup beläsenhet och överbryggar effektivt avståndet mellan en rad områden såsom interaktionsdesign, medie- och kommunikationsvetenskap, politiska studier, mänskliga rättigheter, migrationsstudier, antropologi och filosofi.

Läs mer om priset här: http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Aktuella-samhallsfragor-bakom-2016-ars-basta-avhandlingar/

Läs mer om Mahmouds avhandling här: http://www.mah.se/english/News/News-2016/Politics-meets-design-for-an-urgent-new-way-of-understanding-borders/