Media

[In Swedish] Sharon Rider i Sidas vetenskapliga råd

Sharon Rider, professor i filosofi och ställföreträdande forskningsledare för Engaging Vulnerability, ser fram emot ett spännande uppdrag som ger god inblick i Sidas arbete och möjlighet att träffa och diskutera viktiga frågor med personer både inom och utanför akademin.

Rådet arbetar med frågor som rör strategier och inriktning i anknytning till utvecklingsforskning och Sidas stöd till utvecklingsländer. Uppdraget är på två år under perioden 2020-2021. Ledamöterna väljs från olika lärosäten och utses av regeringen.

Läs mer om Sidas vetenskapliga råd: https://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Organisation/Sidas-vetenskapliga-rad/