Media

[In Swedish] Recension av Den tveksamme bekännaren

Sharon Riders insatser, som både forskare, dekan, och opinionsbildare påminner om att det faktiskt var Uppsala, Sveriges äldsta universitet som inte gjort sig känt för radikalitet, som visade sig ha störst motståndskraft när det gäller de mest förödande effekterna av de nya styrsystem som infördes av borgerliga och socialdemokratiska regeringar under de gångna decennierna.

Hans Ruin

Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, skriver om Sharon Riders bok Den tveksamme bekännaren och andra essäer (Gidlunds, 2021) i tidskriften SITE Zones. Recensionen kan läsas i sin helhet på SITE Zones hemsida: https://www.sitezones.net/reviews/sharon-rider