Media

[In Swedish] Don Kulick intervjuad i tidskriften Respons

I det senaste numret (6/2017) av tidskriften Respons ställs frågan “Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir styrande för forskningen?” I en av artiklarna – “Refuserad på grund av hudfärg” – intervjuas Don Kulick med anledning av att han nyligen blivit refuserad på grund av att han som vit forskare skrivit om en svart ursprungsbefolkning i Papua Nya Guinea. Kulick menar att aktivism och identitetsfrågor har gjort antropologin mer inåtvänd och okritiskt självgod. Allt färre forskare, menar han, undersöker ämnen utanför sin erfarenhetshorisont.

Läs hela intervjun på Respons hemsida: http://tidskriftenrespons.se/artikel/refuserad-pa-grund-av-hudfarg/