Doctoral dissertations

New doctoral dissertation: The Burden of Responsibility

ENGLISH

The Burden of Responsibility? PhD announcement! Macario Lacbawan nailed it!

On Nov 17, Macario Lacbawan “nailed” his PhD thesis: it is now announced and handed over to the university library.

Based on twelve months of ethnographic fieldwork in the Caraballo Mountains in Northern Philippines, Macario explores how the Ikalahan people living there negotiate the consequences of their legal recognition as indigenous people. What happens when such a legal recognition demands that the Ikalahan re-fashion their ancestral land from a place where they practice swidden agriculture into a space where they are supposed to ensure environmental conservation? Macario’s thesis contributes to the expanding literature that shows how indigeneity is not a neutral label, but is, rather, a potentially burdensome positionality whose attachment to the environment is anything but straightforward.

Macario’s public PhD defense will take place on Dec 9 at 13.00, the Geijer Hall, Campus English Park, Uppsala University, Uppsala. All welcome! More information here.

Contact the Director of Studies Charlotta Widmark for information as how to follow the defense over Zoom.

SVENSKA

The Burden of Responsibility? Macario Lacbawan has spikat sin avhandling!

Utifrån tolv månaders etnografiskt fältarbete i Caraballobergen i norra Filippinerna, undersöker Macario hur ikalahan-folket där hanterar konsekvenserna av det juridiska erkännandet av dem som en ursprungsbefolkning. Vad händer när ett sådant erkännande kräver att de omformar sina livsvärldar? Om svedjebruk alltid varit centralt i ikalahan-folkets liv, förväntas de nu också spela en avgörande roll i säkerställandet av naturvården i Caraballobergen. Macarios avhandling bidrar till ett växande forskningsfält som visar att erkännanandet av ursprungshävd aldrig är neutralt. Snarare, i vissa avseenden kan en beteckning som ursprungsfolk vara betungande, med nya och gamla kopplingar till miljön och naturen som sammantaget är allt annat än okomplicerade.

Macario försvarar sin avhandling den 9:e December kl 13.00 i Gejiersalen, campus Engelska parken, Uppsala universitetet. Alla är välkomna! Läs mer här.

Kontakta studierektor Charlotta Widmark för information om hur att följa disputationen via zoom.

FILIPINO

Batay sa labindalawang buwan ng etnograpikong pananaliksik sa Bulubunduking Caraballo ng Hilagang Pilipinas, inilirawan ni Macario Lacbawan kung paano hinaharap ng mga katutubong Ikalahan ang ibat-ibang hamong kaakibat ng kanilang pagkakilanlang legal. Ano-ano ang mga hamon kung ang kanilang legal na pagkilala mula sa estado ay humihiling na ang lupaing ninuno ay dapat ilaan lamang upang matiyak ang pangangalaga sa kapaligiran, at hindi para isagawa ang mga tradisyonal na aktibades tulad ng pagkakaingin? Ang tesis ni Ginoong Lacbawan ay nag-aambag sa lumalawak na literatura na nagpapakita kung paano ang “indigeneity” ay hindi isang neutral na konsepto, ngunit, isang potensyal na problemadong posisyon na may kaakibat na responsibilidad sa kapaligiran.