Lördagen den 10 november arrangerar UNESCO Världsfilosofidagen för 16e året i rad. Unesco (FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/medier) arrangerar dagen för att skapa intresse och uppmärksamma särskilda frågor. Årets evenemang handlar om “Gränsland”. EVs Sharon Rider medverkar i ett samtal på temat Borders of the Self. Mer information om Världsfilosofidagen (samt program) finns här: http://www.filosofiskpraxis.org/vrldsfilosofidagen-2018/